Tagi

Wpisy z tagiem: status rolnika

piątek, 14 stycznia 2011

Czym są dopłaty bezpośrednie i jakie pełnią funkcje względem polskiego rolnictwa wiedzą zapewne wszyscy czytelnicy tego bloga. Gwoli wyjaśnienia należy jednak powiedzieć o nich kilka słów. Mianowicie dopłaty bezpośrednie polegają na przekazywaniu uprawnionym osobom transz pieniężnych, które wyżej wspomniane osoby mogą wykorzystać w celu usprawnienia swojej działalności rolniczej bądź też wzniesienie jej na poziom opłacalności. Za uprawnioną osobę uważany jest człowiek posiadający status rolnika oraz wyposażony w indywidualny, przypisany tylko i wyłącznie jemu, numer identyfikujący. Status rolnika nie przechodzi na następce prawnego. Aby ubiegać się o takie środki finansowe należy spełnić szereg wymogów, należą do nich między innymi odpowiednia powierzchnia gospodarstwa, która musi przekraczać 1 hektar, przestrzeganie podstawowych zasad dotyczących stosowania środków chemicznych w uprawach i hodowlach, dbać o środowisko naturalne. Trzeba także dopełnić czynności proceduralnych, czyli na przykład złożyć w odpowiednim terminie wniosek do powiatowego biura Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Pieniędzy nie dostaje się od razu. Należy bowiem spodziewać się najpierw kontroli sprawdzającej podane we wniosku informacje, a następnie czekać na decyzję.

W tym roku o dopłaty bezpośrednie ubiegało się około 1mln 500 tysięcy rolników. Pozytywną decyzję o przyznaniu środków otrzymało blisko 90 procent z nich, a dokładnie 1mln 380 tysięcy osób posiadających gospodarstwo rolne. Wypłata dopłat za 2010 rok rozpoczęła się w grudniu i obecnie już ponad 40 procent osób posiada wyżej opisane środki na swoich kontach.

Na dopłaty bezpośrednie w tym roku zostało przeznaczonych 12 mld zł. Przeważnie są one wypłacane od 1 grudnia do ostatniego czerwca. Generlanie za każdy hektar posiadanego gospodarstwa otrzymuje się 562 zl. Jeżeli dodatkowo uprawia się na nim zboże, za każdy hektar otrzymuje się dodatkowo 327 zl. Czyli jeżeli jakiś rolnik uprawia zboże na swojej ziemi, za każdy jej hektar otrzyma 889 zl. Hodowla zwierząt również jest premiowana i tak, jeżeli jakiś rolnik zajmuję się hodowlą krów otrzyma około 350 zl za każdą sztukę, natomiast jeżeli ktoś prowadzi hodowle owiec może liczyć na 106 zl za każdą sztukę.